Wat is de betekenis van Excitatie?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

excitatie

excitatie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) opgewondenheid 2. opwekking, aansporing Woordherkomst Naamwoord van handeling van exciteren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2017
2022-06-25
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Excitatie

van het Engelse werkwoord 'to excite', oftewel opwinden, stimuleren, spannend maken, enzovoort.

2007
2022-06-25
logopedie

Logopedisch Lexicon

Excitatie

(v.) 1. opwinding. 2. prikkeling van een zenuwcel

Lees verder
1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Excitatie

[Lat. excitatio] opwekking, aansporing.

1993
2022-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Excitatie

opwekking; opwinding

1974
2022-06-25
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

excitatie

(L., excitare = opjagen), elementair verschijnsel van synaptische activiteit. Gaat gepaard met verlaging van de rustpotentiaal in de postsynaptische membraan waardoor influx van natrium en efflux van kalium optreedt. Na overschrijding van de drempelwaarde ontstaat een actiepotentiaal in het receptieve en het conductieve deel van het neuron.

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

excitatie

[Lat. exitare, in beweging brengen, opwekken], v. (-s), 1. opwekking, aansporing, prikkeling; zie prikkel; 2. toestand van opgewondenheid; 3. overgang van een systeem van trillingsmogelijkheden, b.v. een atoom of molecule, van een lagere in een hogere energetische toestand. Excitatie kan optreden door een foton of door een botsing met een ander...

Lees verder
1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Excitatie

opwekking; aansporing, ophitsing; prikkeling

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Excitatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...tiën), 1. opwekking, aansporing, prikkeling. 2. staat van opgewondenheid.

Lees verder
1948
2022-06-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

excitatie

v. opwekking, prikkel, aansporing.

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Excitatie

Excitatie - → Prikkel.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Excitatie

EXCITATIE, v. (-s, ...tiën), opwekking, aansporing, prikkeling.

1864
2022-06-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

excitatie

excitatie - v. (excitatiën), opwekking, aansporing, prikkeling