Wat is de betekenis van evident?

2023-09-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

evident

evident is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar iets dat duidelijk of zichtbaar is, of iets waarvan de waarheid of de juistheid duidelijk is. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te verwijzen naar iets dat voor de hand ligt of dat gemakkelijk te begrijpen is.

2023-09-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

evident

evident - Bijvoeglijk naamwoord 1. zeer duidelijk, klaarblijkelijk, in 't oog springend Derhalve is het besluit tot ongewenstverklaring evident onjuist. Synoniemen overduidelijk, duidelijk, onweerlegbaar, natuurlijk, zonneklaar, onomstotelijk, kennelijk, klaarblijkelijk, helder, tr...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over evident?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

evident

evident - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: e-vi-dent 1. goed te horen, te zien of te lezen ♢ het is evident dat het een vergissing was Bijvoeglijk naamwoord: e-vi-dent ... is evidenter dan ... ...

2023-09-28
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

evident

in België ook: vanzelfsprekend, voor de hand liggend - het is niet evident dat, het ligt niet voor de hand dat. Het is voor ouders die hoger onderwijs hebben gevolgd, niet evident om hun kind naar het technisch onderwijs te sturen. - DS, 31-08-2002.

2023-09-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Evident

[Lat. evidens, evidentis = doorzichtig, duidelijk, van e-, z.a., en videre = zien] uit zichzelf duidelijk, klaarblijkelijk, duidelijk in het oog springend.

2023-09-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Evident

in het oog springend

2023-09-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Evident

duidelijk, klaarblijkelijk.

2023-09-28
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

evident

duidelijk.

2023-09-28
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Evident

klaarblijkelijk, zonneklaar.

2023-09-28
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Évident

klaarblijkelijk, duidelijk, kennelijk. onmiskenbaar, zonneklaar, handtastelijk; c’est évident, ook: dat behoeft geen betoog, dat spreekt vanzelf, dat is nogal glad, ’t ligt voor de hand.

2023-09-28
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

evident

blijkbaar, klaarblijkelijk, kennelijk, duidelijk.

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Evident

(<Er.), bn. bw. (-er, -st), klaar blijkend, zeer duidelijk, zonneklaar, in ’t oog springend.

2023-09-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

evident

(Fr.) klaarblijkelijk, in t oog springend.

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

evident

bn., bw. (Fr. [Lat. evidens]: klaarblijkelijk, zonneklaar; in het oog springend), (ent = ent).

2023-09-28
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

evident

(Fr.) klaarblijkelijk.

2023-09-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

evident

(evi'dent) bn. en bw. (-er, -st) [Fr. < Lat. e(x), uit + videre, zien] in het oog springend, klaarblijkelijk.

2023-09-28
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

evident

Klaarblijkelijk, want denknoodwendig; d.i. hetgeen zonder meer duidelijk is en daarom ook niet nader behoeft te worden bewezen, aangezien het als een onbetwijfelbare en onmiddellijke waarheid zich aan ons opdringt.

2023-09-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Evident

Evident - (v. ’t Lat. videre, zien), uit zichzelf duidelijk, klaar in het oog springend, onbetwijfelbaar zeker. Evidentie is de eigenschap van zoodanige oordeelen, die direct uit de aanschouwing volgen (zooals de wiskundige), of, minder direct, door een onweerstaanbare overtuigingskracht opgedrongen worden. Aesthetische oordeelen kunnen niet eviden...

2023-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

evident

[Lat. evidens, duidelijk zichtbaar], bn. en bw. (-er, -st), uit zichzelf duidelijk, klaar in het oog springend.

2023-09-28
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

evident

evident, - handtastelijk, klaarblijkelijk, zonneklaar.