Wat is de betekenis van Etnische groep?

2024-02-21
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Etnische groep

Een etnische groep is een groep mensen die zich door een andere cultuur (gewoonten en gebruiken) onderscheidt van andere groepen.

2024-02-21
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Etnische groep

Bij ‘etnische groep’ wordt door de meerderheidscultuur vaak aan ánderen gedacht. Aan minderheidsgroepen met een donkere huidskleur. Maar ook de blanke Nederlanders zijn een etnische groep. Een definitie is: De groep waarmee iemand zich vanwege herkomst, socialisatie, voorkomen en/of verwantschap verbonden voelt (de Beer). Ook Engelsen en Duitsers z...

2024-02-21
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Etnische groep

Groep waarvan de leden zich onderling verbonden voelen door een gemeenschappelijke afstamming en culturele erfenis.

2024-02-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

etnische groep

etnische groep - Subgroepen binnen een grotere culturele of sociale groep die zich onderscheiden van de meerderheid en van elkaar door hun nationale, religieuze, taalkundige, culturele of soms raciale achtergronden. Gebruik 'minderheden' voor groepen die het doelwit zijn van vooroordelen of discriminatie door de meerderheid.