Wat is de betekenis van Etnische minderheid?

2023-10-02
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Etnische minderheid

Bevolkingsgroep van niet-westerse afkomst die in een land getalsmatig in de minderheid is en doelgroep is van het minderhedenbeleid van de overheid. De aanduiding wordt ook in eufemistische zin gebruikt om begrippen als allochtoon of ras te vermijden.