Wat is de betekenis van equinox?

2020
2021-06-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

equinox

dag-en-nachtevening. astronomisch verschijnsel dat tweemaal per jaar plaatsvindt, te weten rond 21 maart en rond 22-23 september wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat, het noordelijk en zuidelijk halfrond van de aarde evenveel zonlicht ontvangen en dag en nacht in de hele wereld even lang duren. Voorbeelden: Op 21 maart beg...

Lees verder
2020
2021-06-21
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

equinox

betekenis moment in het jaar waarop dag en nacht vrijwel even lang duren uitspraak [ee-kwie-noks] citaat "Het tijdstip dat de zon precies loodrecht boven de evenaar van de aarde staat wordt herfstequinox of herfstpunt genoemd en valt in 2015 op 23 september – om 10.21 uur Nederlandse tijd om precies te zijn. Daarmee is de zomer officie...

Lees verder
2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

equinox

equinox - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) het moment dat de zon het denkbeeldige vlak van de evenaar in zuidelijke of noordelijke richting passeert, de nacht duurt dan evenlang als de dag (nachtevening) Bij het lente- en herfstpunt is er sprake van equinox. Synoniemen nachteve...

Lees verder
1994
2021-06-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Equinox

[Fr. équinoxe], equinoctium (zie ook aldaar) elk der twee punten waar de ecliptica de hemelequator (zie equator) snijdt. Deze zijn het lentepunt (omstreeks 21 maart) en het herfstpunt (omstreeks 22 september). De zon passeert dan de equator in noordelijke, resp. zuidelijke richti...

Lees verder
1993
2021-06-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Equinox

(equinoctium) tijdstip waarop dag en nacht even lang zijn

1993
2021-06-21
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Equinox

Snijpunt van de ecliptica (de grote cirkel aan de hemelbol die overeenkomt met de baan waarlangs de zon jaarlijks schijnbaar langs de hemelbol beweegt) en de evenaar. Het snijpunt waarin de zon zich in maart bevindt, is het lentepunt. Het andere punt (in september) heet herfstpunt. Als de zon in deze punten staat, duren dag en nacht even lang.

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

equinox

[→Fr.], m. (-en), 1. snijpunt van de ecliptica met de equator; één van de equinoxen is het punt 0° Ram (Ariës); 2. dagen nachtevening.

Lees verder
1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Equinox

(<Fr.) m. (-en), dag-en-nacht-evening.

1933
2021-06-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Equinox

→ Aequinoctium.

1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Equinox

Equinox - → Evening.

1916
2021-06-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Equinox

Equinox - zie NACHTEVENING.

1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Equinox

EQUINOX, m. nachtevening, dag- en nachtevening.