Wat is de betekenis van Emil?

2024-05-28
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Emil

Zie Aemilius

2024-05-28
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Emil

Emiel, vliegtuigbestuurder.

2024-05-28
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Emil

Emil (Maximiliaan Leopold August Karl), prins van Hessen, een broeder van den in 1848 overleden groothertog Lodewijk II, werd geboren te Darmstadt den 3den September 1790, trad reeds vroeg in militaire dienst, nam deel aan de oorlogen onder Napoleon, vooral aan dien van 1812 en genoot de gunst van den Franschen Keizer. Na den slag van Leipzig, waar...

2024-05-28
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Emil

rivier in Mongolië (in Dzoengarijé), ontspringt in het gebergte Tsjamar-Daban, en valt na eenen loop van 60 mijlen in het Kioergha-meer.