Wat is de betekenis van Emil Kautzsch?

2024-05-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Emil Kautzsch

(1841-1910), Duits Prot. Oudtestamenticus, hoogleraar in Halle, van grote betekenis als vertegenwoordiger van de school van Wellhausen. Bezorgde een nieuwe vertaling van het O.T.

2024-05-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Emil kautzsch

Duits Protestants theoloog en Oudtestamenticus (Plauen 4Sept. 1841 -Halle/ Saale 7 Mei 1910), was eerst hoogleraar in Bazel, daarna in Tübingen en sedert 1888 in Halle, een der meest invloedrijke voorstanders der literair-critische richting in Duitsland. Kautzsch is van belang door de, samen met andere geleerden, onder zijn leiding ondernomen...

2024-05-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Emil Kautzsch

Prot. exegeet van het O. T. * 4 Sept. 1841 te Plauen, † 7 Mei 1910 te Halle. K. is bekend als kenner van het Hebreeuwsch; hij behoorde tot de liberale richting. Werken: o.a. Grammatik des Bibl.-Aramaischen (1884); Die Aramaismen des A. T. (1902); Die Apokryphen und Pseudepigraphen des A. T. (2 dln. 1900).

2024-05-28
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Emil Kautzsch

Geboren 1841 te Plauen in Voigtland, promoveerde in 1863 te Leipzig, waar hij eerst leeraar aan het gymnasium, later privaat-docent en buitengewoon hoogleeraar werd, terwijl hij in 1872 het gewoon hoogleeraarsambt aanvaardde in Bazel, welk ambt hij vervolgens ook bekleed heeft in Tübingen en in Halle. Hij overleed in 1910. Hij was een zeer bek...

2024-05-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Emil kautzsch

duitsch theoloog (prot.), geb. 4 Sept. 1841 te Plauen i. V., achtereenvolgens hoogleeraar te Bazel, Tübingen en Halle; van zijn geschriften moeten, behalve de nieuwe bewerkingen van Gesenius’ Hebräischer Grammatik (27ste dr., Leipz. 1902), Scholz’ Abriss der hébr. Laut- und Formenlehre (7de dr. ald. 1893) en Hagenbach&r...