Wat is de betekenis van Eere Gods?

1926
2021-10-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Eere Gods

Van de eere Gods wordt in de Schrift gesproken in tweeërlei zin, hoewel dit in de vertaling niet altijd uitkomt. De eere, waarvan de engelen zingen (Luc. 2 : 14) is de heerlijkheid, de glans, de luister, dien God bezit, en dien Hij uit Zich doet uitstralen voor de oogen der schepselen, vg. Hebr. 1:3 en andere plaatsen, waar hetzelfde woord nie...

Lees verder