Wat is de betekenis van een garnaal heeft ook een hoofd?

2020
2022-01-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

een garnaal heeft ook een hoofd

(19e eeuw) (sch.) tegen kinderen die zich koppig tonen. Reeds bij Harrebomée (1858). • Zoo zegt men ook spottend, wanneer een kind zich koppig toont: « een garnaal heeft ook een hoofd.» (Het Belfort: maanschrift gewijd aan letteren, kunst en wetenschap, Volume 9. 1894) • En, zei ik, wijzend op uw portret, wijl...

Lees verder