Wat is de betekenis van een Engelse notting en een Hollandse niemendal?

2024-06-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

een Engelse notting en een Hollandse niemendal

(1909) (< West-fries) niets. • Notting. In de uitdr. een Engelsche notting en een Hollandsche niemendal, niets. (J. De Vries: Westfriesche woorden. 1909)