Wat is de betekenis van een dronkenmansgebed doen?

2023-09-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

een dronkenmansgebed doen

(19e eeuw) (inf.) zijn overgebleven geld (in stilte) natellen. In Groningen gebruikt men hiervoor de uitdrukking 'een doenemansgebed doen'. • Hij doet een dronkenmansgebed. Hij telt zijn geld na. Men spreekt in dat geval mede van een blindemans- en een bedelaarsgebed. (A.E.B. Herroem : Bacchus, in Spreekwoordentaal. 1874) • doenemansgeb...