Wat is de betekenis van Doorlichting?

2024-04-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Doorlichting

fluoroscopie, de methode van röntgenonderzoek waarbij men het beeld van de doorvallende stralen op een scherm laat vallen dat oplicht door röntgenstralen (is bestreken met bariumplatinocyanide); voordelen hiervan zijn dat men bewegingen kan onderzoeken - of vooraf nauwkeurig vaststellen wat men op een (kostbare!) foto wil vastleggen. Bij...

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doorlichting

v., geneesk. onderzoek met röntgenstralen.

2024-04-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Doorlichting

v., 1. het röntgenologisch onderzoek in verband met het vaststellen van bepaalde afwijkingen en ziekten; 2. ook fig. met betrekking tot ander controlerend onderzoek: de doorlichting van een bedrijf, in verband met de efficiëntie.