Wat is de betekenis van doorbakken?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doorbakken

dóórbakken - Werkwoord 1. (intr) niet stoppen met bakken, verdergaan met in een oven of pan verhitten of verhit worden Meedoen aan een prijzenslag is dan ook volgens Beetstra niet verantwoord voor de bakker. Rustig doorbakken en vooral lekker vers brood leveren, dat is het advies van de Friese bakker...

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Doorbakken

adj., trochbakt; niet goed — daeijich, bislekich.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doorbakken

I. DOORBAKKEN (bakte door, heeft doorgebakken), voortgaan met bakken: de knechts willen niet tot twaalf uur doorbakken. II. DOORBAK'KEN bn., goed gaar gebakken: goed doorbakken brood.

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

doorbakken

(do:r'bakkən) bn. over de gehele massa gelijkmatig en voldoende gebakken: goed brood.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Doorbakken

Het begrip doorbakken heeft 2 verschillende betekenissen: 1. doorbakken - DOORBAKKEN, (bakte door, heeft doorgebakken), voortgaan met bakken de knechts willen niet tot twaalf uur doorbakken; — , (doorbakte, beeft doorbakken), terdege bakken. 2. doorbakken - DOORBAKKEN, bn. goed doorbakken brood, goed gaar gebakken.

2024-05-20
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)