Wat is de betekenis van Doedelzak?

2023-05-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

doedelzak

1) (begin 20e eeuw) (sch.) mannelijke geslachtsdelen. Heestermans (1980) citeert een (ongedateerd) Amsterdams straatliedje: 'Ma clé, ma clé. Een meid die heeft een snee. De jongens hebben een doedelzak. En daar naaien ze mee.' Eveneens in de Duitse volkstaal: ‘Dudelsack’. • (Hans Heestermans: Eroti...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Doedelzak?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

doedelzak

folkloristisch blaasinstrument. blaasinstrument dat bestaat uit een drietal pijpen, een blaaspijp, een bourdonpijp en een melodiepijp, en een leren zak die als luchtkamer dient, en dat thans vooral gebruikt wordt in de Westerse volksmuziek, vooral in de Angelsaksische wereld. Voorbeelden: Herman Dewit, voorman van 't Kliekske en...

Lees verder
2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doedelzak

doedelzak - Zelfstandignaamwoord 1. (muziekinstrument) een rietinstrument waarbij het riet indirect bespeeld wordt via een luchtzak In de zogenoemde Keltische muziek wordt vaak van doedelzakken gebruik gemaakt. Woordherkomst samenstelling van doedel(werkwoord) en zak

Lees verder
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

doedelzak

doedelzak - zelfstandig naamwoord uitspraak: doe-del-zak 1. blaasinstrument bestaande uit leren zak met pijpen ♢ de doedelzak maakt een snerpend geluid Zelfstandig naamwoord: doe-del-zak de doedelzak ...

Lees verder
2023-05-29
XYZ van de klassieke muziek begrippenlijst

Katja Reichenfeld (2003)

Doedelzak

Een doedelzak is een ruim 2000 jaar oud blaasinstrument, waarschijnlijk uitgevonden door de Sumeriërs. Het bestaat uit een leren zak met pijpen: een blaaspijp met zes tot negen gaatjes die met de vingers wordt bespeeld en twee of drie bourdonpijpen die steeds meeklinken als grondtoon, kwint en octaaf. Door de blaaspijp brengt men lucht in de zak, e...

Lees verder
2023-05-29
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Doedelzak

Muziekinstrument gebruikt in de dodendans. Het is een blaasinstrument met luchtreservoir in de doedelblaas. De doedelzak werd, evenals de doedelblaas, in de Middeleeuwen door zijn vorm geassocieerd met wellust.

Lees verder
2023-05-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

doedelzak

doedelzak - Samengestelde rietpijpen, bestaande uit een luchtdichte zak van leer, textiel of rubber als luchtreservoir, één of meerdere speelpijpen met vingergaten, waarop de melodie wordt gespeeld, en meestal ook nog één of meer brompijpen die een constante achtergrondtoon veroorzaken. Alle pijpen hebben rieten en zijn...

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Doedelzak

oud Schots volksinstrument, bestaande uit een lederen zak, waaruit de lucht door het bovenste gedeelte van de arm wordt geperst door een soort schalmei met verschillende toongaatjes. De klank is zangerig en doet enigszins denken aan een klarinet.

2023-05-29
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

doedelzak

doedelzak - mannelijke geslachtsdelen. Ma dé, maclé, Een meid die heeft een snee, De jongens hebben een doedelzak En daar naaien ze mee, (straatliedje, Amsterdam) z.j.

2023-05-29
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

doedelzak

(Fr.: cornemuse, musette; Duits: Dudelsack, Sackpfeife; Eng.: bagpipe). blaasinstrument waarbij een door de mond opgeblazen leren zak als luchtreservoir dient, dat door druk van de arm een aantal pijpen tot klinken brengt: één van gaten voorziene pijp voor het spelen van de melodie en één of meer die een constante toon (...

Lees verder
2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Doedelzak

s., lillesek, -piip, doedelsek; — spelen, lillepypkje; de wereld voor een aanzien, de wrald foar in doedelsek flinterhúske oansjen.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doedelzak

m. (-ken), blaasinstrument bestaande uit een lederen zak waarin de speler lucht blaast, die hij dan door drukking met de arm in een soort schalmei met vier of meer toongaten blaast; bovendien zijn er nog enige schalmeien aan de zak, die in de bastoon blijven ruisen.

2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Doedelzak

(Eng. bagpipe, Fr. musette, It. cornemusa), een blaasinstrument van oude herkomst, thans slechts in enkele landen (Polen, Schotland - waar regimentsmuziek -, Z.-Frankrijk, Sicilië), bestaat uit leren zak waarin speler door een pijp lucht blaast en een hobo-achtig instrument met speelgaten, waardoor deze weer uitstroomt. Extra pijpen zorgen voo...

Lees verder
2023-05-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DOEDELZAK

is een muziekinstrument, bestaande uit een leren zak, die, door de mond aangeblazen, als luchtreservoir dienst doet en een of meer pijpen tot klinken brengt. Op een met gaten geboorde pijp speelt men de melodie, de andere pijpen brengen slechts één toon voort, gestemd als een lage tonica-toon eventueel gecombineerd met de bovenkwint....

Lees verder
2023-05-29
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Doedelzak

een oud blaasinstrument dat vooral in Schotland zeer populair is geworden. De speler blaast zijn adem in een leeren zak, die als windreservoir dient. Door den druk van zijn arm regelt hij de toevoer van de lucht. Hierdoor is het mogelijk den geluidsstroom zonder onderbreking door te laten vloeien. Behalve de toevoerbuis zijn er aan den leeren zak n...

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

doedelzak

m. -zakken (pijpzak: blaasinstrument, bestaande uit een lederen zak,waaruit de lucht door druk van de arm geperst wordt in een soort schalmei met verschillende toongaatjes, inz. speeltuig der Schotten).

2023-05-29
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Doedelzak

Blaasinstrument, reeds aan de oude Grieken bekend; tegenwoordig nog gebruikt door de herders in Italië en Zuid-Frankrijk, doch vooral bij de Schotsche Infanterie. Hij bestaat uit een leeren luchtzak, welken men onder den arm neemt. Op den zak zijn pijpen aangebracht. Eén daarvan is een schalmei met zes vingergaten en de drie andere bren...

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Doedelzak

blaasinstrument, bestaande u/e windzak met daaraan bevestigde fluiten.

2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Doedelzak

Doedelzak is een zeer oud volksmuziekinstrument, dat nog heden in eenige Schotsche regimenten het officieele speeltuig is (bagpipe) en ook in midden-Frankrijk (musette of cornemuse), in Bretagne (biniou) en in Italië (comamusa, piva of zampogna) nog bespeeld wordt bij voorkeur door herders. De d., reeds bij de Oude Hebreeuwen en in Oud-Grieken...

Lees verder
2023-05-29
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Doedelzak

(duitsch Dudelsack of Sackpfeife; ital. Cornamusa; Ir. Musette; eng. Bagpipe), een instrument van zeer ouden oorsprong, dat reeds door de oud-Grieksche herders werd bespeeld. Het heeft een leeren luchtzak, die, evenals de balg in het orgel, als reservoir dient. De speler regelt den druk der daarin besloten lucht met den...

Lees verder