Wat is de betekenis van Dodenboek?

2024-03-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

dodenboek

dodenboek - Zelfstandignaamwoord 1. een boek waarin de namen van overledenen worden geschreven 2. een verzameling papyrusteksten die met de overledene in het graf meegegeven werden tijdens de Egyptische oudheid 3. een verzameling van honderden Tibetaanse teksten over sterven en wedergeboorte Woordherkomst samenstelling van do...

2024-03-04
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Dodenboek

Dit is een handleiding hoè te leven en te handelen om datgene te bereiken waar iedereen naar tracht te streven, een hoger en eeuwig leven. Zij zijn verschillend per godsdienst en verschillend van cultuur. Zij geven een goed en duidelijk inzicht in de (vaak verplichte) uitvaartrituelen. zie ook: ars moriendi, egyptisch dodenboek, tibetaans dodenboek...

2024-03-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Dodenboek

o., geschrift dat de oude Egyptenaren hun afgestorvenen meegaven, bevattende heilige formules en gebeden.

2024-03-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DODENBOEK

Het Egyptische Dodenboek is een verzameling spreuken, die de dode in het graf werden meegegeven om hem in het hiernamaals van nut te zijn. Zo zijn er spreuken om niet voor de tweede maal te sterven, om de gedaante van een valk, een krokodil, een phoenix enz. aan te nemen, om niet van zijn hart beroofd te worden, om slangen af te weren, om uit en in...

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-03-04
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Dodenboek

verzameling van magische spreuken door Egyptenaren aan hun doden meegegeven ter afwering van de gevaren op hun reis naar het dodenrijk.

2024-03-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

dodenboek

('do:dən) o. (-en) boek met heilige formules, dat de oude Egyptenaren een dode mede in het graf gaven.

2024-03-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dodenboek

Oudegyptische spreukenverzameling, die de dode werd meegegeven in het graf om de gevaren in het hiernamaals te boven te komen. De oudste spreuken (piramideteksten) zijn gevonden in de koningsgraven. Sinds ca.2000 v.C. kwamen de spreuken ook voor op wanden van particuliere doodkisten (sarcofaagteksten), waarop niet veel ruimte was, zodat men na ca.1...