Wat is de betekenis van Document humain?

1994
2021-05-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Document humain

[Fr.] lett.: menselijk document, d.w.z. verslag (geschrift, film, eventueel ook: voorwerp) dat getuigt van het menselijk leven, spec. van het leed.

1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

document humain

zie document.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Document humain

(Fr.), document der mensheid (titel van een paragraaf in Zola’s Le roman expérimental, p. 255).

1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Document humain

Document humain - (Fr.), eig. een document, een bewijsstuk, aan de hand gedaan door rechtstreeksche waarneming van ’t menschelijk leven. De uitdrukking werd het eerst gebruikt door Edmond de Goncourt (1822—1896) in zijn studie „Quelques créatures de ce temps” (1876). In de voorrede van zijn roman „La Faustin” zegt hij bovendien, dat deze door hem g...

Lees verder