Wat is de betekenis van Document?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

document

document - Zelfstandignaamwoord 1. een papier met belangrijke gegevens Door de brand waren de documenten verloren gegaan. 2. (informatica) een tekstbestand Ik kan het .docx-document niet openen omdat ik nog een oude versie van Office heb. S...

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

document

document - zelfstandig naamwoord uitspraak: do-cu-ment 1. belangrijk papier, geschreven bewijsstuk ♢ in dat document staat dat hij de eigenaar is Zelfstandig naamwoord: do-cu-ment het document ...

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Document

[Lat. documentum = toonbeeld, bewijs, van docere, zie doceren] 1 oorkonde, schriftstuk als bewijs; mv ook.: bescheiden; 2 (comp.) bestand in computerprogramma: een nieuw document aanmaken.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Document

(dokument) schriftelijk bewijsstuk

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

document

elk object waaraan de functie is of wordt toegekend, te dienen tot kennisname van de gegevens waarvan het de drager is.

2024-02-21
Woordenboek automatisering

Henk Biemond (1985)

Document

Document (1) Een gegevensmedium en de gegevens, die hierop zijn vastgelegd, die over het algemeen een blijvend karakter hebben en die zowel door de mens als door de machine kunnen worden gelezen. (2) Een uniforme verzameling gegevens, die betrekking hebben op een bepaald onderwerp of daarmee verband houdende onderwerpen. (3) Bij het verwerken van...

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Document

o., geschrift, bewijsstuk; oorkonde.

2024-02-21
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Document

document, (bewijs)stuk, oorkonde, akte, schriftuur, bescheid; document humain, trek uit het leven.

2024-02-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

document

I. (bewijs)stuk, akte, document; II. documenteren.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Document

(<Lat.), o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk, bescheid : iets met de documenten staven; kostbare documenten voor de kennis onzer geschiedenis (bij uitbr. ook van andere voorwerpen gebr.).

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Document

schriftelijk bewijsstuk, oorkonde, stuk.

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

document

o. oorkonde, schriftelljk bewijsstuk, stuk; de ~en, ook: de bescheiden; ~ humain, (Fr.) trek uit het menselijk leven, in de letteren weergegeven.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

document

o. -en (Fr. [Lat. documentum]: oorkonde; gedrukt of geschreven bewijsstuk).

2024-02-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Document

is een oorkonde, een gedrukt of geschreven bewijsstuk. Men noemt een betoog goed gedocumenteerd, als het met redenen van wetenschap omkleed is, als het goed gebaseerd is op een bepaald (al of niet schriftelijk) bewijs van de juistheid der aangevoerde feiten. In den handel noemt men de stukken, die op het vervoer van een partij goederen betrekking h...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Document

[Lat. documentum, alles wat tot lering dienen kan], o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk, bescheid: iets met documenten staven; document humain, geschrift (film, voorwerp) dat een getuigenis geeft van het menselijk leven zoals het is, m.n. in al zijn ellende.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

document

document, - o., geschrift, bewijsstuk; oorkonde; „documentwissel” : wissel, getrokken onmiddellijk bij verzending der goederen, met bijvoeging van cognossement of polis.

2024-02-21
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Document

Document - oorkonde, acte, geschrift. Elk geschrift, dat in rechten of daarbuiten strekken kan tot bewijsstuk, ter staving van een gebeurtenis, eene vordering, een verplichting, leverantie, dienstbetooning, enz. Daarom zijn ook alle contracten, hypotheek- en andere obligatiën, wissels, quitantiën, assignatiën, cessiën en andere overdrachten, ook ko...

2024-02-21
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Document

oorkonde, bewijsstuk.

2024-02-21
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Document

o. Fr., bewijsstuk; documenteeren met bewijsstukken staven.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Document

DOCUMENT, o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk iets met de documenten staven; kostbare documenten voor de kennis onzer geschiedenis (bij uitbr. ook van andere voorwerpen gebruikt).