Wat is de betekenis van Directoire , regeringsvorm?

1973
2021-04-13
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Directoire , regeringsvorm

[Fr., bewind], regeringsvorm in Frankrijk (1795—99) tijdens de Eerste Republiek, laatste fase van de Franse Revolutie. Het Directoire werd ingesteld bij de Constitutie van sept. 1795 (jaar 111), waarbij het de uitvoerende macht kreeg opgedragen. Het werd gekozen door het Wetgevend Lichaam (Raad der Ouden en Raad der Vijfhonderd) en bestond ui...

Lees verder