Wat is de betekenis van Denis bernard quatremère?

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Denis bernard quatremère

eigenlijk Q.Disjonval, fr. scheikundige, geb. 4 Aug. 1754 te Parijs, 1789 onder de hollandsche patriotten en krijgsgevangen gemaakt; bestudeerde in den kerker den invloed van het weer op de spinnen; overl. 1830 te Bordeaux; schreef: Aranéologie (1797).