Wat is de betekenis van Demi?

2020
2023-02-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Demi

Zie Demetrius

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Demi

[Fr., van Lat. dimidius = van dis = uit elkaar, en médius = in 't midden] half; afkorting voor demi-saison, z.a.; à demi, ten halve.

1977
2023-02-07
ballet

ABC van het Ballet encyclopedie

Demi

Tot in de helft. Als een beweging tot in de helft wordt uitgevoerd, b.v. demi-plié, demi-pointe, demi-tour, demi-rond de jambe.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Demi

[Fr., half], m. (’s), overjas van dunne stof voor het voor- en najaar.

1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Demi

half; à demi: ten halve; demi-deuil: halve rouw; demimesure: halve maatregel; demimonde: schijnbaar fatsoenlijke stand; demi-mondaine: vrouw van de demi-monde;

1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Demi

I. half; midi et demi, minuit et demi, half één; une heure et demie, half twee; 1½ uur; à malin, malin et demi, baas boven baas [ook met corsaire, fourbe, fripon, menteur, trompeur]; fou et demi, volslagen gek; II. half, halve; halve liter; middenspeler; demi centre, spil; demie, ’t halve uur; il est la demie, ...

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Demi

v. (-’s), 1. overjas van dunne stof voor het voor- en najaar ; 2. (Zuidn.) groot glas bier.

Lees verder
1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

demi

(Fr.) hair-, k ~, ten halve; ~-mondaine, v. schijnbaar tot de gegoede stand behorende lichte vrouw; ~-monde, m. schijnbaar fatsoenlijke stand, die het met eerbaarheid en goede zeden niet nauw neemt; ~-reliëf, o. half verheven werk; ~-rond, m. halve cirkel, halfrond; —saison, m. zomeroverjas; —sec, enigszins sec (van wijn), zie sec...

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

demi

(Fr. half; vr. demi-saison; Z.-N. m. glas bier): à -, ten halve.

1937
2023-02-07
Pegasus

S. van Praag (1937)

demi

(Fr.), half.

1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

demi

(də'mi) m. (-’s; demietje) [Pr. < Lat. dimidius, half] 1. afkorting van : demi-saison. 2. [Pr. demi litre, halve liter] groot glas bier.

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Demi

Demi (Fr.), half; komt veel in saamgestelde woorden voor: demi-monde: de vrouwen van verdachte zeden; benaming het eerst door A. Dumas fils gebezigd voor een zekere klasse van vrouwen, die op grooten voet en loszinnig leven; demi-relief: halfverheven beeldwerk; demi-saison, dunne overjas, die gedragen wordt in herfst en lente; demi-vierge: halfmaag...

Lees verder
1914
2023-02-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

demi

demi, - half; ,,à demi”: ten halve; „demi-deuil” : m., halve rouw ; ,,demi-fortune”, v. : eenspan; ,,demi-mesure”, v., halve maatregel; ,,demi-monde”, m. : schijnbaar fatsoenlijke stand ; ,,demi-mondaine”, v., vrouw van de demi-monde; „demi-relief”, o. : half verheven werk; ,,demi-rond&rd...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Demi

fr., half; komt veel in saamgestelde woorden voor: demi-cotmis: sterke, halfkatoenen stoffen; demi-fortime: vierwielig rijtuig, bespannen met één paard; demi-hollande: vroeger naam van een fijne linnensoort, gefabriceerd in Picardiö, vooral te Compiègne en te Beauvais; demi-monde: de half-fatsoenlijke of half-eerbare we...

Lees verder
1906
2023-02-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Demi

Fr., half.

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Demi

DEMI, DEMISAISON, v. (-s), overjas van dunne stof voor het voor- en najaar.