Wat is de betekenis van Demi-monde?

2017
2023-02-07
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Demi-monde

Demi-monde - (Fr.) vrouw van de wereld die om aan de verveling te ontsnappen kiest voor het nachtleven. Vaak is het een actrice, een variété-artieste of courtisane. De term dook op rond de eeuwwisseling en werd gebruikt tot de Eerste Wereldoorlog.

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Demi-monde

[Fr.] schijnbaar nette, in werkelijkheid losbandig levende mensen.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Demi-monde

[Fr.], m., de wereld van de schijnbaar fatsoenlijken die het echter met de moraal niet zo nauw nemen. Met de term demi-monde bedoelde men vooral de wereld van de courtisanes. Het woord werd het eerst gebruikt door A.Dumas-fils in zijn toneelstuk Demi-monde (1855). Litt. J.Richardson, The courtesans. The demimonde in 19th century France (1967).

Lees verder
1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Demi-monde

dames van verdachte zeden.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Demi-monde

(Fr.), m., de wereld der schijnbaar fatsoenlijken die het echter met de moraal niet zo nauw nemen.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Demi-monde

eigenl. de schijnbaar voorname kringen van in werkelijkheid oneerbare levenswandel; in feite: verzamelnaam voor de vrouwen van lichte zeden.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DEMI-MONDE

of halve-wereld noemt men vooral in Parijs een mensengroep, die zich het uitwendig voorkomen van hogere standen poogt te geven, zonder de beschaving en de rijkdom van deze te bezitten, en die dikwijls op minder behoorlijke wijze aan de kost komt. Later is men vooral de wereld van de grote courtisanes onder dit woord gaan verstaan, zodat tegenwoordi...

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Demi-monde

door Dumas fils v/h eerst gebruikte benaming der wereld v. gevierde prostituees.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Demi-monde

Demi-monde - (Fr., letterlijke beteekenis: de halve wereld), naar een blijspel „Le Demi-monde” uit 1855 van A. Dumas fils, een verachtelijk slagwoord voor „dames van verdachte zeden”. Zelf heeft Dumas zich tegen deze interpretatie verzet (Théatre complet avec préfaces inédites, Parijs 1890, 2, 11) en spr...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

demi-monde

(‘mɔ̃:d) v. mensen van schijnbaar fatsoenlijke stand, die het met de eerbaarheid niet nauw nemen.

1908
2023-02-07
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Demi-monde

dames van verdacht gehalte.

1906
2023-02-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Demi-monde

vr. Fr., lett. „halve wereld”: de wereld der voorname lichtekooien; demi-mondaine - courtisane.

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Demi-monde

DEMI-MONDE, m. verzamelnaam voor de vrouwen van verdachte zeden.

1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Demi-monde

Demi-monde of halve-weereld (half-fatsoenlijk) noemt men vooral te Parijs eene groote volksklasse, die zich het uitwendig voorkomen van hoogere standen poogt te geven, zonder de beschaving en den rijkdom van deze te bezitten. Inzonderheid spreekt men van vrouwen der demi-monde, namelijk zoodanige, die met ligtzinnige behaagzucht zich tot elken prij...

Lees verder