Wat is de betekenis van Decius Mus?

2017
2021-09-19
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Decius Mus

Decius Mus is de naam van drie veldheren en consuls, die in de 4e en 3e eeuw v.C. Rome dienden en daarbij een volledige toewijding aan het vaderland aan de dag legden. De drie afstammelingen worden uitvoerig beschreven door Livius. De oudste was consul in 340 en viel met grootse doodsverachting in een strijd tegen de Latijnen bij Veseris in Campani...

Lees verder