2019-12-05

Debetzijde

Met de debetzijde wordt in de boekhouding de activa van een balans bedoeld. Aan deze zijde staan alle posten waarin het vermogen is vastgelegd. De debet-zijde moet altijd in evenwicht zijn met de creditzijde. In een scrontovorm staat de debetzijde altijd aan de linkerkant. Aan de hand van een balans kan een bedrijf inzicht krijgen aan het vermogen dat het op een bepaalde datum heeft.Het verschil tussen de bezittingen en de schulden vormt het eigen vermogen. Een balans is samen met de winst- ve...

2019-12-05

Debetzijde

Debetzijde, in de boekhouding de linkerzijde van een folio, dus iedere linkerbladzijde van een boek of rekening.

2019-12-05

Debetzijde

Debetzijde - bij het boekhouden de linkerzijde van het grootboek, het rekening-courantboek, het kasboek en voorts alle boeken, waarin het hoofd van rekening bestaat uit een linker en een rechter bladzijde.