Wat is de betekenis van De voorm. kustbatterij in Den Hoorn?

2006
2021-01-20
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

De voorm. kustbatterij in Den Hoorn

‘Den Hoorn’ (Witteweg ong.), werd in 1938-'39 ten westen van Den Hoorn ingericht op het Loodsmansduin als onderdeel van de Stelling van Den Helder. Het complex bestaat uit een commandopost, drie geschutsopstellingen in het natuurgebied ‘De Bollekamer’ en een meetpost. Na de overname door de Duitsers ten behoeve van de A...

Lees verder