2019-10-21

De voorm. kustbatterij in Den Hoorn

‘Den Hoorn’ (Witteweg ong.), werd in 1938-'39 ten westen van Den Hoorn ingericht op het Loodsmansduin als onderdeel van de Stelling van Den Helder. Het complex bestaat uit een commandopost, drie geschutsopstellingen in het natuurgebied ‘De Bollekamer’ en een meetpost. Na de overname door de Duitsers ten behoeve van de Atlantikwall verrees in 1942 bij de commandobunker een bunker met munitiedepots en een verblijfsruimte voor manschappen.