2019-10-16

De voorm. waag in Hoorn

(Rode Steen 8) is een met natuursteen bekleed pand, gebouwd in 1608-'09 naar plannen van Hendrick de Keyser ter vervanging van een waag uit 1559. De begane grond heeft een met deuren afsluitbare arcade met daarvoor een luifel. De verdieping werd gebruikt door de burgerwacht (vanaf 1618), later de nachtwacht en de schutters, en huisvestte vervolgens de stadstekenschool (19de eeuw). Bij een restauratie van 1912-'14 (J.Th.J. Cuypers) is de Naamse steen vervangen door een grauwe hardsteen. Sinds 19...