2020-01-22

De voorm. Herv. kerk in Koedijk

(Kerkelaan 8), een eenvoudige houten zaalkerk met dakruiter, werd in 1948 gebouwd ter vervanging van de een jaar eerder gesloopte middeleeuwse kerk. Het kerkje kwam uit Wieringerwerf waar het drie jaar als noodkerk dienst had gedaan. In een vrijstaande stalen klokkentoren, in 1960 gebouwd naar ontwerp van J. Koorn, hangt een door Johannes Godefridus gegoten klok (1511).

2017-06-19

Koedijk

Het is voor de hand liggend om aan de plaatsnaam Koedijk in Noord-Holland te denken en om daar in het verleden een koe op de dijk te zien staan, maar er zijn meer Koedijken en of de Koe in Koedijk een koe is, daarvan is men niet overtuigd. Jan Pannekeet heeft bij de oude spellingsvormen Coedike (1310-19) en Kodijck (1544) naar voren gebracht dat de letter e mogelijk op de oude wijze om een lange oo aan te duiden duidt. Vervolgens neemt hij aan dat de naam kan teruggaan op 'Koogdijk', dijk van ee...

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Hedikhuizen

De voorm. Herv. kerk (Hoge Maasdijk 9) ligt ten zuiden van de dorpskom. Het 15de-eeuwse, eenbeukige kerkje met driezijdig gesloten koor dient nu als woonhuis.De 13de-eeuwse, romaanse tufsteentoren werd in 1944 verwoest. Enkele resten hiervan zijn nog in de vernieuwde westmuur verwerkt. Boven de ingang aan de zuidzijde staat het jaartal 1779.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Nederasselt

De voorm. Herv. kerk in Nederasselt (Klokstraatje 2) is een kleine vierkante kerk met afgeschuinde hoeken, gebouwd in 1804. In 1934 zijn naar ontwerp van E. Hekkelman een portaal met toren en een consistorie toegevoegd. De voorm. kosterij annex schoolhuis (Maasdijk 7) is een dwars huis uit circa 1800.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Schijndel

De voorm. Herv. kerk (Hoofdstraat 150) is een langwerpige achtkantige, neoclassicistische zaalkerk uit 1808. Het gebouw heeft grote spitsboogvensters tussen geblokte pilasters en aan de voorzijde een portiek met fronton.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Overasselt

De voorm. Herv. kerk in Overasselt (Valkstraat 7), voorheen gewijd aan St. Antonius Abt, wordt gevormd door het 15de-eeuwse, driezijdig gesloten koor van de in 1710 gesloopte middeleeuwse kerk. De daarna opgetrokken westgevel is in 1908 gepleisterd en voorzien van een klokkenstoel in chaletstijl naar plannen van J.J. Haspels. Het interieur wordt gedekt door een netgewelf op kraagstenen met maskers en bladkapiteeltjes. De kerk bevat de restanten van een laat-gotisch sacramentshuisje.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Wissenkerke

De voorm. Herv. kerk (Voorstraat 20), thans ‘Opstandingskerk’ van de Herv. en Geref. kerk, is een moderne zaalkerk met naaldvormige klokkentoren. Deze kerk is in 1969 gebouwd ter vervanging van een kerk uit 1827 op de plaats van een voorganger uit 1670. Het interieur bevat een door J.J. Vollebregt & Zn. gebouwd orgel (1862). Het beeld van David met harp, dat oorspronkelijk het orgel bekroonde, staat thans voor het orgel.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Tijnje

De voorm. Herv. kerk (Riperwei 10) is een rond 1890 gebouwde, recht gesloten zaalkerk met gepleisterde voorgevel.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Kamperland

De voorm. Herv. kerk (Veerweg 76) is een eenvoudige zaalkerk uit 1901. De kleine opengewerkte geveltoren en de consistoriekamer zijn in 1911 toegevoegd. Bij een ingrijpende interieurverbouwing in 1959 heeft men de oorspronkelijke spitsboogvormige roedenvensters aan de zijkant vervangen door de huidige rechthoekige ramen. In 1998 is de kerk gesloten.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Urmond

De voorm. Herv. kerk (Grotestraat 67), nu S.O.W.-kerk, is een wit geschilderde eenbeukige kerk met rond gesloten koor, dakruiter en aan de voorzijde een vlakke topgevel. Deze classicistische kerk met brede ionische pilasters dateert uit 1685. In de kerk bevindt zich de grafsteen van Johannes Bussy († 1694).De voorm. pastorie (Grotestraat 65) werd in 1705 gebouwd op middeleeuwse fundamenten en kreeg bij een ingrijpende verbouwing in 1827 de huidige vorm als fors middenganghuis. De bijbeho...

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Raard

De voorm. Herv. kerk (De Buorren 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. Het bakstenen koor met gemetselde kralen verrees rond 1200, kort daarop gevolgd door het schip. Het muurwerk werd in 1807 iets verlaagd en toen heeft men ook de toren met vleugelmuren gebouwd. In de toren hangen een door Wolter Schonenborch gegoten klok (1523) en een klok van Hans Falck (1620). De kerk is in 1978...

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Witteveen

De voorm. Herv. kerk (Kerkweg 4) is een zaalkerk uit 1929 met geveltoren en door steunberen gelede zijgevels met vierkante vensters. De tot woonhuis verbouwde kerk en de uit dezelfde tijd daterende voorm. pastorie (Kerkweg 2) hebben sober expressionistisch siermetselwerk in de geveltop.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Schokland

De voorm. Herv. kerk (Middelbuurt 3) is een driezijdig gesloten zaalkerk met dakruiter en een aangebouwde, bredere pastorie. De sober neoclassicistische kerk verrees in 1834 op de plaats van een oudere kerk uit 1717 en bleef tot 1859 als kerk in gebruik. Nadat ze in 1943-'46 als opslagplaats gediend had, werd ze in 1947 een museum. Een grondige restauratie vond plaats in 1965-'66. Het gebouw werd in 1990 weer voorzien van een kerkinterieur. De banken zijn afkomstig uit Urk, de preeks...

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Bergentheim

De voorm. Herv. kerk (Kanaalweg Oost 58) is een zaalkerk met siermetselwerk en een ingangspartij in een boven het dak doorstekende risaliet. De kerk, gebouwd in 1913, dient nu voor avondmaalsvieringen.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Maasbommel

De voorm. Herv. kerk in Maasbommel (Raadhuisdijk 19) is een eenvoudig zaalgebouw met driezijdig gesloten koor en een deels opengewerkte dakruiter. De uit 1842 daterende kerk is mogelijk ontworpen door J. de Kloppert. Het neoclassicistische gebouw heeft gietijzeren spitsboogvensters tussen lisenen en een voorgevel met ingezwenkte top en bekronend fronton. Het interieur wordt gedekt door een gebogen stucplafond.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Dieden

De voorm. Herv. kerk (Maasdijk 79) is een zaalkerk met een forse toren van drie geledingen bekroond met een zeskante ingesnoerde naaldspits. Het grotendeels in tufsteen opgetrokken schip dateert uit de tweede helft van de 12de eeuw; in de 15de eeuw werd het verhoogd en voorzien van steunberen en spitsboogvensters. In dezelfde eeuw verrees de bakstenen toren; in de onderbouw zitten speklagen, waarvan de tufsteen afkomstig is van de oude westgevel. Van het 15de-eeuwse koor met noordelijke transept...

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Valkenswaard

De voorm. Herv. kerk (Markt 2, Valkenswaard), nu trouwzaal, is een eenbeukige kruiskerk uit 1890 met spitse hoge dakruiter, lager koor en uitgebouwde ingangspartij. J. Grambeek maakte een neogotisch ontwerp, wat bij protestantse kerkgebouwen uitzonderlijk is. De kerk staat op de fundamenten van een voorgangster uit 1809.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Geersdijk

De voorm. Herv. kerk (Barkey Wolfstraat 2) is een moderne zaalkerk met aangebouwde ontmoetingsruimte, gebouwd in 1961 naar plannen van A. Rothuizen en P.J. 't Hooft. Het gebouw is nu in gebruik als het Haydn Huis.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Wergea

De voorm. Herv. kerk (Kerkbuurt 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een toren van twee geledingen met achtkantige opbouw en spits met frontalen. De in 1872 gebouwde kerk vertoont invloeden van de Willem II-gotiek. In de toren hangt een mogelijk door Johannes van Bomen gegoten klok (1452). De pastorie (Grote Buren 1) is middenganghuis uit circa 1875 met eclectische vormen.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Ginnum

De voorm. Herv. kerk (Harstawei 7) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren. Van het 12de-eeuwse romaanse tufstenen schip resteert met name de door spaarvelden met rondboogboogfriezen gelede noordmuur. In de 13de eeuw is de kerk verlengd naar het westen en voorzien van romano-gotische koepelgewelven. Deze stenen gewelven zijn waarschijnlijk eind 17de eeuw vervangen door het huidige houten tongewelf. De koorsluiting dateert uit de 15de eeuw. De zadeldakt...