2019-10-23

De R.K. St.-Petrus-Bandenkerk in Diemen

(Hartveldseweg 25) is een driebeukige hallenkerk met recht gesloten koor. De voorbouw heeft de vorm van een ‘gereduceerd westwerk’ met portaal en gaat over in een toren met een overkragende bekroning met wijzerplaat en tentdak. Deze kerk werd in 1909-'10 gebouwd naar een op Byzantijnse vormen geïnspireerd ontwerp van M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholte. De kerk bevat een neogotisch Pels-orgel (1910). Voor de kerk staat een bronzen H. Hartbeeld (circa 1920, J. Custers).