2020-01-02

De R.K. St.-Petrus-Bandenkerk in Diemen

(Hartveldseweg 25) is een driebeukige hallenkerk met recht gesloten koor. De voorbouw heeft de vorm van een ‘gereduceerd westwerk’ met portaal en gaat over in een toren met een overkragende bekroning met wijzerplaat en tentdak. Deze kerk werd in 1909-'10 gebouwd naar een op Byzantijnse vormen geïnspireerd ontwerp van M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholte. De kerk bevat een neogotisch Pels-orgel (1910). Voor de kerk staat een bronzen H. Hartbeeld (circa 1920, J. Custers).

2020-01-27

De R.K. St.-Petrus-Bandenkerk in Diemen

(Hartveldseweg 25) is een driebeukige hallenkerk met recht gesloten koor. De voorbouw heeft de vorm van een ‘gereduceerd westwerk’ met portaal en gaat over in een toren met een overkragende bekroning met wijzerplaat en tentdak. Deze kerk werd in 1909-'10 gebouwd naar een op Byzantijnse vormen geïnspireerd ontwerp van M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholte. De kerk bevat een neogotisch Pels-orgel (1910). Voor de kerk staat een bronzen H. Hartbeeld (circa 1920, J. Custers).

2020-01-02

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk in Bladel

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk (Sniederslaan 46) dateert uit 1926 en is een kruiskerk met dakruiter en dubbeltorenfront. Het ontwerp van J. van Groenendael is geïnspireerd op Byzantijnse voorbeelden en vermengd met neogotische stijlkenmerken. De pastorie (Sniederslaan 48) dateert uit 1865 en bezit eveneens neogotische stijlkenmerken.

2017-06-30

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk in Bladel

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk (Sniederslaan 46) dateert uit 1926 en is een kruiskerk met dakruiter en dubbeltorenfront. Het ontwerp van J. van Groenendael is geïnspireerd op Byzantijnse voorbeelden en vermengd met neogotische stijlkenmerken. De pastorie (Sniederslaan 48) dateert uit 1865 en bezit eveneens neogotische stijlkenmerken.

2020-01-02

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk in Roelofarendsveen

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk (Noordeinde 187) is een moderne zaalkerk met vrijstaande klokkentoren, gebouwd in 1969-'70 naar ontwerp van H. Reuser en verving een voorganger uit 1856. De beelden van St.-Petrus en St.-Paulus bij de klokkentoren zijn afkomstig van de oude kerk. De kerk bevat een preekstoel uit circa 1700.De in 1877-'78 gebouwde pastorie (Noordeinde 185-187) is een fors neogotisch dwars pand naar plannen van Th. Asseler. Van de hoekrisalieten met topgevels is het...

2020-01-02

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk in Baarlo

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk (Markt 1) is een grote driebeukige kerk met recht gesloten koor, gebouwd in 1951-'52 naar plannen van A. Swinkels. De terzijde staande klokkentoren met vierkante lantaarn kwam in 1955 gereed. Het huidige gebouw is in de plaats gekomen van een in 1944 onherstelbaar beschadigde kerk uit 1874-'77, die een middeleeuwse voorganger had. Het H. Hartbeeld bij de kerk dateert uit 1921. De pastorie (Markt 3) is in 1885 ontstaan door verbouw van een oudere boerder...

2017-10-09

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk in Roelofarendsveen

De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk (Noordeinde 187) is een moderne zaalkerk met vrijstaande klokkentoren, gebouwd in 1969-'70 naar ontwerp van H. Reuser en verving een voorganger uit 1856. De beelden van St.-Petrus en St.-Paulus bij de klokkentoren zijn afkomstig van de oude kerk. De kerk bevat een preekstoel uit circa 1700. De in 1877-'78 gebouwde pastorie (Noordeinde 185-187) is een fors neogotisch dwars pand naar plannen van Th. Asseler. Van de hoekrisalieten met topgevels is het rechter risalie...

2020-01-02

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk in Venray

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk (Grote Markt 24) is een monumentale driebeukige pseudobasiliek met driezijdig gesloten koor, veelhoekige sacristie, zuidportaal en een forse toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. Tegen een 13de-eeuwse voorganger werd in 1401 begonnen met de bouw van een toren. Vanaf 1450 verrees de waarschijnlijk volgens één plan gebouwde forse laat-gotische kerk, die vanwege zijn afmetingen de bijnaam ‘kathedraal van de Peel’ kreeg. Het l...

2018-03-26

The R.K. St.-Petrus-Bandenkerk in Diemen

(Hartveldseweg 25) is a three-aisled hall church with a straight closed choir. The front building has the form of a 'reduced west work' with a portal and turns into a tower with an overhanging crown with a dial and tent roof. This church was built in 1909-'10 to a design inspired by Byzantine forms by M.J.E. Lippits and N.H.W. Scholte. The church contains a neo-gothic Pels organ (1910). In front of the church is a bronze H. Hartbeeld (circa 1920, J. Custers).

2017-10-10

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk in Baarlo

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk (Markt 1) is een grote driebeukige kerk met recht gesloten koor, gebouwd in 1951-'52 naar plannen van A. Swinkels. De terzijde staande klokkentoren met vierkante lantaarn kwam in 1955 gereed. Het huidige gebouw is in de plaats gekomen van een in 1944 onherstelbaar beschadigde kerk uit 1874-'77, die een middeleeuwse voorganger had. Het H. Hartbeeld bij de kerk dateert uit 1921. De pastorie (Markt 3) is in 1885 ontstaan door verbouw van een oudere boerderij.

2017-10-10

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk in Venray

De R.K. St.-Petrus Bandenkerk (Grote Markt 24) is een monumentale driebeukige pseudobasiliek met driezijdig gesloten koor, veelhoekige sacristie, zuidportaal en een forse toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. Tegen een 13de-eeuwse voorganger werd in 1401 begonnen met de bouw van een toren. Vanaf 1450 verrees de - waarschijnlijk volgens één plan gebouwde - forse laat-gotische kerk, die vanwege zijn afmetingen de bijnaam ‘kathedraal van de Peel’ kreeg. Het laat-gotisch zuidp...

2017-08-02

Diemen

Diemen, Antonio (Anthonie) van, Nederlands koloniaal bewindsman, *1593 Culemborg, +19.4.1645 Batavia. Van Diemen ging als koopman in Amsterdam failliet en vertrok vervolgens in 1618 naar Nederlands-Oost-Indië. Hij reisde onder de schuilnaam Thonis Meeuwisz. van Utrecht, omdat de voc geen gefailleerden in dienst nam. Toen het bedrog werd ontdekt, nam → Coen hem in bescherming. Van Diemen maakte snel promotie en was van 1636-1645 → gouverneur-generaal. Tijdens zijn bestuur vonden de tochten v...

2017-05-26

De R.K. schuilkerk in Diemen

‘De Hoop’ (Hartveldseweg 23) werd in 1786-'87 ingericht in een 18de-eeuws pand dat mogelijk diende als koetshuis. De kerkzaal kreeg stucwerkdecoraties in Lodewijk XVI-stijl. De wit gepleisterde voorgevel dateert van circa 1840. Na brandschade in 1990 is het gebouw gerestaureerd (H. Rappange & Partners). De achtergelegen R.K. begraafplaats, gesticht in 1827, bevat onder meer een laat-19de-eeuwse zinken Piëta. De door A.C. Bleijs in neorenaissancestijl ontworpen pastorie (Hartveldseweg 24...

2018-03-26

Diemen

Village, originated in the 12th century as a fishing village near a dam in the Diem. The Diemerdam, which was first mentioned in 1226, came into the hands of Count Floris V in 1281 and finally in 1317 from Holland. Due to the increasing coastal defenses, the village had to be moved inland in two phases in the beginning of the 15th century to the present-day Oud-Diemen. The village center suffered from a village fire in 1652. Further south in 1638 the Muider trekvaart was dug, which in 1640 got a...

2020-01-02

De R.K. schuilkerk in Diemen

‘De Hoop’ (Hartveldseweg 23) werd in 1786-'87 ingericht in een 18de-eeuws pand dat mogelijk diende als koetshuis. De kerkzaal kreeg stucwerkdecoraties in Lodewijk XVI-stijl. De wit gepleisterde voorgevel dateert van circa 1840. Na brandschade in 1990 is het gebouw gerestaureerd (H. Rappange & Partners). De achtergelegen R.K. begraafplaats, gesticht in 1827, bevat onder meer een laat-19de-eeuwse zinken Piëta. De door A.C. Bleijs in neorenaissancestijl ontworpen pas...

2020-01-02

De R.K. St.-Petrus Canisiuskerk in Puth

De R.K. St.-Petrus Canisiuskerk (Kerkweg 72) is een kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste toren met tentdak en aan de andere zijde een kapel. De kerk werd in 1930-'31 gebouwd naar ontwerp van C.J.H. en J. Franssen. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. De schilderingen in het koor zijn vervaardigd door G. Tielens (1934) en voltooid door P. Geraedts (1957). De zakelijk-expressionistische pastorie (Past. Albertsstraat 3) dateert uit dezelfde periode.

2018-08-06

Diemen

Diemen (Antonie van), gouverneur-generaal van Neêrlandsch Indië, werd geboren te Kuilenburg in 1593, wijdde zich aan den handel, doch kwam door eene loszinnige levenswjjs zoozeer in schulden, dat hij zich onder een verdichten naam als adelborst naar Oost-Indië begaf. Zijne bekwaamheid bezorgde hem de betrekking van klerk bij den Gouverneur-generaal. Weldra werd hij boekhouder, daarna opperkoopman, in 1625 raad van Indië, en in 1631 keerde hij als admiraal der retourvloot naar het Vaderland t...

2020-01-02

De R.K. St.-Petrus en Pauluskerk in Ulft

De R.K. St.-Petrus en Pauluskerk (J.F. Kennedyplein 1) is een driebeukige kruisbasiliek met forse, brede toren. De in traditionalistische vormen uitgevoerde kerk verrees in 1957-'59 naar plannen van A.J.M. Vosman ter vervanging van een voorganger uit 1862. Het neogotische orgel is gebouwd door M. Maarschalkerweerd (1897).

2020-01-02

Diemen

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als vissersdorp bij een dam in de Diem. De in 1226 voor het eerst vermelde Diemerdam kwam in 1281 in handen van graaf Floris V en in 1317 definitief van Holland. Wegens toenemende kustafslag moest het dorp begin 15de eeuw in twee fasen landinwaarts worden verplaatst naar het huidige Oud-Diemen.Die dorpskern had te lijden van een dorpsbrand in 1652. Verder zuidwaarts werd in 1638 de Muidertrekvaart gegraven, die in 1640 bij Diemerbrug een aftakking kreeg (Weespertre...

2019-06-05

Diemen

Gem. in de prov. N. Holland, groot 1 187 ha, aan de tramlijn Amsterdam—het Gooi; Westelijk grenzende aan de hoofdstad, daardoor snel groeiend in zielental. Ook de groote verkeersweg van Amsterdam naar het O. en N. van het land gaat door deze gem. Ca. 5100 inw., waarvan ca. 1800 Katholiek, 2 000 Protestant en 800 onkerkelijk. Veeteelt op den laagveengrond (1 046 ha); industrie; een groot deel der bevolking is forens. De naam D. wordt ook voor het dorp Diemerbrug gebruikt, dat tot de gem....