Wat is de betekenis van De middeleeuwen?

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

De middeleeuwen

Door onderlinge twisten, vooral van godsdienstigen aard, mislukte de poging van keizer Justinianus (527/665), om het oude Romeinsche Rijk te herstellen. Clovis (481/511) vereenigde in 486 alle Frankische stammen van Rijn tot Somme in het Frankische Rijk en voerde daar het Katholicisme in. Het Christendom wordt verder versterkt door het optreden der...

Lees verder