2019-10-22

De Herv. kerk in Hippolytushoef

(Kerkplein 17), oorspronkelijk gewijd aan St. Hippolytus, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een forse toren van twee geledingen met ingesnoerde bakstenen spits. De deels tufstenen toren stamt uit het begin van de 13de eeuw en werd mogelijk later die eeuw in baksteen verhoogd. De tweede geleding met spaarvelden en keperboogfries, en de spits dateren uit de 15de eeuw. In de toren hangt een door Willem Butendiic gegoten klok (1440). Het deels met tufsteen beklede gotische koor...