Wat is de betekenis van De eene vriendschap is de andere waardig?

2024-07-18
Nederduitsche spreekwoorden

Carolus Tuinman (1726)

De eene vriendschap is de andere waardig

Dit steunt op de redelykheid. Wanneer de eene hand de andere wascht, dan worden ze beide schoon. Onlangs las ik in een latyns boekje van den ouden Paapschen schryver Johannes Beleth ’t geen ik hier vertaale: Het is op te merken, dat in veele gewesten de vrouwen op den tweeden dag na Paschen haare mannen slaan, en wederom haare mannen haar,...