2019-12-06

Dagloon

Het dagloon is het loon dat iemand gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit hij werkloos of arbeidsongeschikt is geraakt. Hierbij wordt gekeken naar het loon waarover premies voor de werknemersverzekeringen zijn betaald. De dagloonberekening is belangrijke - en ingewikkelde - factor in de bepaling van de hoogte van iemands recht op uitkering en vormt een weerspiegeling van iemands welvaartsniveau voordat hij arbeidsongeschikt of werkloos is geraakt. Sinds de Wet uniformering...

2019-12-06

Dagloon

Het loon per dag, inclusief een evenredig deel van het vakantiegeld, dat als grondslag dient voor de berekening van de (dag)uitkering.

2019-12-06

Dagloon

Verdiende loon per dag waarvan het UWV uitgaat als het de uitkering vaststelt.

2019-12-06

dagloon

dagloon - Zelfstandignaamwoord 1. dagloon is de aanduiding voor arbeidsloon dat wordt berekend per dag. Woordherkomst samenstelling van dag en loon

2019-12-06

Dagloon

DAGLOON, o. (-en), betaling van één dag arbeid in dagloon werken, per dag betaald worden.

2019-12-06

Dagloon

Dagloon - → Loonsystemen.