Wat is de betekenis van Dagelijksche orders?

2024-04-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dagelijksche orders

Dagelijksche orders - (brigade-, regiments-, bataljons- en garnizoensorders), de bevelen, welke dagelijks op het rapport worden uitgegeven en betrekking hebben op den dagelijkschen dienst.