Wat is de betekenis van Cyclisch principe?

2024-05-20
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

cyclisch principe

het ontwikkelen van al het thematisch materiaal in een cyclisch ( meerdelig) muziekstuk uit een of twee grondmotieven. Franck noemde zulk een als thematisch uitgangspunt gekozen motief celluie génératrice (kiemcel).

2024-05-20
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Cyclisch principe

het bewust thematisch verband leggen tusschen de verschillende deelen van een symphonie of sonate. Zoo treedt in Beethoven's vijfde symphonie het rhythme van het noodlotsmotief uit het eerste deel ook op in het Scherzo. César Franck maakte veel gebruik van het cyclisch principe, o.a. in zijn symphonie en de vioolsonate. Het mooiste voor...