Wat is de betekenis van Antiperniciosa-factor of -principe?

2024-05-20
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Antiperniciosa-factor of -principe

het bestanddeel uit rauwe lever (en sommige andere weefsels) dat de pernicieuze anaemie kan voorkomen of genezen; ook zonder meer anti-anaemische principe genoemd. Dit bestanddeel wordt gevormd door inwerking van de „intrinsic factor” uit het maagsap op een „extrinsic factor” uit het voedsel; in de lever wordt het opgeslagen...

2024-05-20
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Antiperniciosa-factor of -principe

een veronderstelde stof, ontstaan door de werking van de intrinsic factor (zie ald.) op de extrinsic factor (zie ald.); in de bloedbaan gekomen werkt zij op het beenmerg (APP1 antiperniciosa-principe); de rest wordt in de lever opgeslagen en kan, weer vrij gekomen, slechts van invloed zijn op het beenmerg met behulp van de schildklier (APP2).