Wat is de betekenis van Cultuurtechnische dienst?

1985
2023-02-02
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Cultuurtechnische dienst

Ned. rijksdienst, die in 1978 is opgegaan in de Landinrichtingsdienst.

1982
2023-02-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

CULTUURTECHNISCHE DIENST

Deze dienst ressorteerde onder de Directie van de Landbouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij en is ingesteld in 1935. Het doel was vernieuwing van het platteland, verbetering van de produktieomstandigheden voor de landbouw en daarnaast het treffen van voorzieningen ten behoeve van nietagrarische belangen, zoals verkeer, recreatie en lands...

Lees verder
1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Cultuurtechnische dienst

Ned. rijksdienst ressorterend onder het Ministerie van Landbouw en Visserij, opgericht in 1935. Deze dienst behandelt aangelegenheden ter bevordering van de uitvoering van cultuurtechnische werken, m.n. ruilverkaveling, vergroting van te kleine landbouwbedrijven, verbetering van de waterbeheersing, aanleg en verbetering van agrarische ontsluitingsw...

Lees verder
1972
2023-02-02
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Cultuurtechnische dienst

Ned. rijksdienst, die in 1978 is opgegaan in de → Landinrichtingsdienst.

1954
2023-02-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Cultuurtechnische dienst

Zelfstandig onderdeel van het Dept van Landb., V. en V., ingesteld in 1935, om voorlichting te geven op het gebied van de cultuurtechniek. Stimuleert ruilverkavelingen en bereidt deze voor. Geeft leiding aan de uitvoering van ruilverkavelingen. Verricht belangrijk werk op het gebied van de verbetering van de waterhuishouding. De C.D. is betrokken b...

Lees verder