Wat is de betekenis van Crux interpretum?

2023-03-30
Latijns citaten boekje

Dr. D.J.A. Westerhuis (1974)

Crux interpretum

Een kruis van de vertolkers. Gezegd van een moeilijk te verklaren tekst.

2023-03-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Crux interpretum

Crux interpretum - (Lat., = kruis voor de uitleggers), moeilijke plaats van een schrijver, waarvoor men de juiste lezing nog niet heeft kunnen vaststellen; in den tekst gewoonlijk aangeduid met een sterretje of een kruisje.

2023-03-30
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

crux interpretum

(kruks in'terpretum) v. [Lat. kruis der uitleggers] plaats in een geschrift, die de uitleggers veel hoofdbreken veroorzaakt.

2023-03-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Crux interpretum

Crux interpretum - (Lat.), kruis voor de uitleggers. Zoo noemt men de moeilijkste gedeelten van een schrijver, waarmee niemand goed weg weet. Somtijds worden ze door een kruis in den tekst aangeduid. Bij Paulus spreekt men wel van een zevental van die cruces, vgl. 2 Petr. 3 : 15.