Wat is de betekenis van crux?

2019
2023-02-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

crux

crux - Zelfstandignaamwoord 1. een onoplosbaar of moeilijk oplosbaar probleem Synoniemen kernprobleem

Lees verder
1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Crux

[Lat. = lett.: kruis] moeilijk probleem (bijv.: crux astronomorum = het kruis der astronomen, nl. de berekening van de maanbaan).

1993
2023-02-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Crux

kruis; kernprobleem; struikelblok

1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Crux

[Lat.], v. (cruces), kruis; m.n. voor crux interpretum, plaats in een tekst die veel moeilijkheden biedt, struikelblok.

1955
2023-02-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Crux

kruis; moeilijke plaats voor uitleggers; lastig geval

1954
2023-02-05
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Crux

Lat. voor kruis.

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Crux

(Lat.), v., kruis; inz. voor crux inter'pretumt plaats i. e. tekst die veel moeilijkheden biedt, struikelblok.

1949
2023-02-05
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Crux

ŭcis, f. folterpaal, zowel om er iemd aan te binden, als aan op te hangen of te spietsen, vooral echter om er iemd aan te kruisigen, = kruishout, kruis. | fig., foltering, kwelling; i (abi) in malam crucem, loop naar de duivel! Com. | meton., kwel-, plaaggeest; galgenaas.

1948
2023-02-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

crux

(Lat.) v. 1 kruis; 2 m het Zuiderkruis; ~ criticorum, een moeilijke plaats voor beoordelaars; ~ interpretum, moeilijke plaats voor uitleggers; ~ medicorum, een kruis voor dokters.

1942
2023-02-05
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Crux

Crucis, Cru, - Kruis, (PI). De gebruikelijke naam is Zuiderkruis (Lat. Crux Australis) in tegenstelling met het Noorderkruis = De Zwaan → Cygnus. Het Zuiderkruis was omstreeks 1500 zeker bekend. Het wordt in 1515 genoemd in een brief van Andreas Corsali en in 1519 in het journaal van Pigafetti over de reis van Magelhaen.

Lees verder
1937
2023-02-05
Pegasus

S. van Praag (1937)

crux

(Lat.), v. kruis.

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Crux

Crux - 1° Latijnsche naam voor ➝ kruis. 2° Naam voor het oude heiligdom op Golgotha, ➝ Jerusalemsche liturgie. 3° Naam voor dwarsbeuk eener kerk. 4° (Sterrenbeeld),➝ Zuiderkruis.

Lees verder
1923
2023-02-05
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Crux

(Lat.), kruis, plaag. C. medicorum, het kruis der artsen; van een ziekte, die hun veel last veroorzaakt, zooals de hysterie.

1923
2023-02-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Crux

(Lat.), kruis, plaag. C. medicórum, het kruis der artsen; van een ziekte, die hun veel last veroorzaakt, zoals de hysterie.

1916
2023-02-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Crux

Crux - sterrenbeeld, zie ZUIDERKRUIS.

1914
2023-02-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

crux

crux, - v., kruis.

1910
2023-02-05
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Crux

Crux - het kruis, een paal met een dwarshout er aan. De veroordeelde werd eerst gegeeseld, vervolgens aan touwen omhoog geheschen en dan aan handen en voeten aan het kruis vastgenageld, waarna men hem liet hangen tot hij gestorven was. Deze straf werd alleen toegepast op slaven, vreemdelingen en burgers van lagen stand.

1908
2023-02-05
Vivat

Schrijver op Ensie

Crux

het kruis en de straf aan het kruis, die uit het ophangen aan de arbor infelix voortgekomen is. Deze strat was de hardste en werd eerst slechts op slaven toegepast, later ook op vreemdelingen en burgers. Struikrooverij, zeerooverij, sluipmoord, oproer en hoogverraad werden met het kruis gestraft. De veroordeelde werd, na gegeeseld te zijn, met touw...

Lees verder
1906
2023-02-05
wink

Wink's vreemde woordenboek

Crux

vr. Lat., lett. kruis; moeilijke plaats in oude schrijvers.