2019-12-14

Creditzijde

Met de creditzijde wordt in de boekhouding de passiva van een balans bedoeld. Aan deze zijde staat vermeld hoe een bedrijf zijn activa (debetzijde) heeft bekostigd. De creditzijde staat altijd in evenwicht met de debetzijde. In een scrontovorm staat de creditzijde altijd aan de rechterkant. Aan de hand van een balans kan een bedrijf inzicht krijgen aan het vermogen dat het op een bepaalde datum heeft. Het verschil tussen de bezittingen en de schulden vormt het eigen vermogen. Een balans is same...

2019-12-14

creditzijde

creditzijde - Ander woord voor passiefzijde van de balans, de kant waar het eigen vermogen en de schulden worden verantwoord.

2019-12-14

Creditzijde

CREDITZIJDE, v. (-n), de rechterzijde van eene rekening-courant; in het grootboek; (fig.) de gunstige zijde van eene zaak of onderneming.

2019-12-14

Creditzijde

Creditzijde - rechterzijde van een rekening of boek in de boekhouding.