Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Creditzijde

betekenis & definitie

Met de creditzijde wordt in de boekhouding de passiva van een balans bedoeld. Aan deze zijde staat vermeld hoe een bedrijf zijn activa (debetzijde) heeft bekostigd. De creditzijde staat altijd in evenwicht met de debetzijde. In een scrontovorm staat de creditzijde altijd aan de rechterkant.

Aan de hand van een balans kan een bedrijf inzicht krijgen aan het vermogen dat het op een bepaalde datum heeft. Het verschil tussen de bezittingen en de schulden vormt het eigen vermogen. Een balans is samen met de winst- verliesrekening, en de toelichting op deze stukken, een onderdeel van een jaarrekening. Een jaarrekening is weer onderdeel van het jaarverslag.

De creditzijde bevat de volgende posten:
-Eigen vermogen
-Voorzieningen
-Vreemd vermogen
hypotheekschuld (lang)
crediteuren (kort)

De debetzijde (activa) vormt alle bezittingen van een bedrijf. De creditzijde (passiva) vormt de manier waarop deze bezittingen bekostigd zijn. Zo kan dit met eigen vermogen gebeuren maar ook (deels) met vreemd vermogen. Beide zijden moeten daarom dus ook altijd met elkaar in evenwicht zijn.