Wat is de betekenis van contradictie?

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

contradictie

contradictie - Zelfstandignaamwoord 1. tegenstrijdigheid Woordherkomst samenstelling van contra en dictie Synoniemen tegenspraak, tegenstrijdigheid Verwante begrippen tegen, tegenstrijdig, contradiceren

2023-12-01
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Contradictie

[Lat. contradictio, van contra-dicere, -dictum = tegen-spreken] tegenspraak; tegenstrijdigheid.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Contradictie

tegenspraak; tegenstrijdigheid.

2023-12-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

contradictie

v. tegenspraak; tegenstrijdigheid.

2023-12-01
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Contradictie

(< Lat. contradictio = tegenspraak; contra — tegen; dicere = zeggen). Tegenstrijdigheid.

2023-12-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

contradictie

v. contradictiën, -s (Fr. [Lat. contradictio]: tegenspraak; tegenstrijdigheid); lees -diksie; zie vlg. woord.

2023-12-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Contradictie

Contradictie - of tegenspraak bestaat tusschen twee oordeelen, die elkaars rechtstreeksche en eenvoudige ontkenning zijn; bijv. alle menschen zijn verstandig — sommige menschen zijn niet verstandig. Lit.: J. Th. Beysens, Logica (31923).

2023-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Contradictie

[Lat.], v. (-s), tegenspraak; logische tegenstrijdigheid. Men onderscheidt: contradictio in adjecto als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen het begrip van een ding en zijn eigenschap, b.v. een vierkante cirkel; contradictio in terminis, als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de termen van een oordeel (-subject en predikaat), b.v. ‘de...

2023-12-01
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

contradictie

contradictie, - v., tegenspraak; tegen strijdigheid.

2023-12-01
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Contradictie

Contradictie - tegenspraak.

2023-12-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Contradictie

lat. Tegenspraak.

2023-12-01
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Contradictie

tegenspraak, tegenstrijdigheid.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Contradictie

CONTRADICTIE, v. (-s, ...tiën), tegenspraak, tegenstrijdigheid; — contradictio in terminis, tegenstrijdigheid in de bepaling, in de woorden; — contoadictio in adjecto, eene tegenstrijdigheid in het bijgevoegde, in het bijv. naamw., b. v. droog water; witroet voor sneeuw (bij Huyghens); een levend geraamte voor een door en door mage...

2023-12-01
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

contradictie

contradictie - v. (contradictiën), tegenspraak, tegenstrijdigheid