Wat is de betekenis van Continue innovatie?

1993
2022-10-02
NIMA

Nima marketing lexicon

Continue innovatie

Een voor de afnemers nieuw product (in een bestaande productcategorie) waarvan de marktintroductie tot gevolg heeft dat consumenten hun attitudes en gedragspatronen nauwelijks hoeven te veranderen.

1989
2022-10-02
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Continue innovatie

Verbetering van een bestaand product, waarvan de acceptatie en het gebruik weinig veranderingen in de houding en het gedrag van de consument vergen.