Wat is de betekenis van contant?

2019
2021-09-22
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Contant

Contant is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee een betaling met cash geld wordt aangeduid, dan wel – afhankelijk van de context – de liquide beschikbaarheid over een som geld ter grootte van het betreffende bedrag. Zie ook: cashgeld en liquide. Tags:

Lees verder
2019
2021-09-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

contant

contant - Bijvoeglijk naamwoord 1. (financieel), (economie) in gereed geld, cash     ♢ Contante betaling is een vereiste. 2. in contanten betalen: in munten en biljetten betalen contant - Bijwoord 1. met gereed geld     ♢ Hij betaalde het niet contant...

Lees verder
2018
2021-09-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

contant

contant - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: con-tant 1. meteen bij aankoop, via bankbiljetten of munten, óf met de pinpas ♢ je moet hier contant betalen Bijvoeglijk naamwoord: con-tant de/het contante ...

Lees verder
1993
2021-09-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Contant

(kontant) in gereed geld

1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Contant

[Fr.], I. bn. en bw., in gereed geld, met klinkende munt (e): geld, geld dat men dadelijk ontvangt; wij verkopen alleen contant, tegen contante betaling, II. zn., o. (mv.), contanten, baar of gereed geld, klinkende munt. Contante betaling houdt in, dat de geleverde goederen of diensten onmiddellijk na prestatie worden betaald. Veelal wordt hierv...

Lees verder
1955
2021-09-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Contant

gereed (geld), baar

1952
2021-09-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Contant

adj. & adv.;geld, ré jild, jild op ’e fingerseinen; — betalen, helje en bitelje, tagelyk oerjaen, mei it jild op fingerseinen stean.

1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Contant

(Fr.), I. bn. bw., in gereed geld, onmiddellijk bij de levering of binnen een bep. korte tijd (gewoonlijk tot 1 maand) daarna (geschiedend): korting voor contante betaling; contant geld, dat men dadelijk ontvangt; bw.: wij verkopen alleen contant, tegen contante betaling; iets contant betalen; f 30 contant;co...

Lees verder
1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Contant

met betaling direct of op korte termijn (hoogstens 30 dagen) na ontvangst der goederen.

1948
2021-09-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

contant

in gereed geld, baar.

1939
2021-09-22
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Contant

(< Lr. comptant, part. praes. van compter = tellen; < Lat. computare = berekenen). De contante waarde van een verplichting beduidt het bedrag, dat men er onmiddellijk voor kan neertellen.

1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Contant

Contant - een betalingsconditie, waarbij de kooper ofwel bij de levering ofwel korten tijd na de levering moet betalen. Deze korte tijd is in verschillende branches verschillend. Veelal is in de reglementen van handelsvereenigingen nauwkeurig vastgesteld, wat onder contant verstaan moet worden.

Lees verder
1928
2021-09-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Contant

Onder contante betaling verstaat men het onmiddellijk, of althans zéér spoedig na zijn ontstaan, vervullen van een betalingsplicht; in tegenstelling met een betaling „op tijd” of „op termijn”, in welk geval die plicht eerst na zeker tijdsverloop wordt vervuld. Betaalt men nu eerder, dan overeengekomen is, dan w...

Lees verder
1916
2021-09-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Contant

Contant - „in gereed geld”. Contante betaling, dadelijke betaling; meermalen wordt daarvoor eene korting op den koopprijs toegestaan; in den detailhandel wordt veelal als zoodanig beschouwd betaling binnen de maand. Contante verkoop of verkoop à contant: verkoop, waarbij contante betaling wordt bedongen, dus in tegenstelling met verkoop op crediet,...

Lees verder
1910
2021-09-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Contant

Contant - dadelijke betaling, koop en verkoop à contant: tegen betaling bij de aflevering. Ook betaling binnen enkele dagen, soms zelfs beteekent contant betaling binnen een maand. Zie: contant termijn.

1898
2021-09-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Contant

CONTANT, bn. bw. zie COMPTANT en KONTANT.

1864
2021-09-22
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

contant

contant - bn. en bijw. gereed, in specie, in kontante penningen, in klinkende munt