Wat is de betekenis van Netto Contante Waarde?

2024-07-16
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Netto contante waarde

De netto contante waarde (NCW) methode is een van de meest gebruikte methoden voor het beoordelen van lange termijn investeringsbeslissingen. Uitgangspunt van de NCW-methode is dat de toekomstige kasstromen worden verdisconteerd naar een waarde op een zeker moment (t0): het moment van de initiële uitgave. Deze verdiscontering is nodig omdat de vri...

2024-07-16
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Netto Contante Waarde

De netto contante waarde van een investering is een manier om te bepalen of een investering rendabel gaat zijn, rekening houdend met de inflatie en de vermogenskostenvoet. Door het berekenen van de netto contante waarde wordt namelijk duidelijk of het rendement van de investering hoger is dan de investering. Het voordeel van de netto contante waar...

2024-07-16
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Netto contante waarde

De contante waarde van alle cashflows (inclusief het oorspronkelijke investeringsbedrag).

2024-07-16
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

netto contante waarde

netto contante waarde - Het totaal van de contante waarde van de verwachte inkomsten en uitgaven van een bepaalde investering of een bepaald project, waarvan het oorspronkelijke bedrag dat is geïnvesteerd, is afgetrokken. Een veel gebruikte waarderingsmethode. In het Engels: discounted cash flow method.

2024-07-16
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

netto contante waarde

(NCW) Het saldo van de door middel van een investering of belegging te genereren huidige en toekomstige in- en uitgaande geldstroom verdisconteerd tegen de geldende vermogenskostenvoet.

2024-07-16
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Netto contante waarde

Een investeringsselectiemethode. Hierbij wordt de contante waarde van de geldstromen gedurende de geschatte levensduur van een project als beslissingscriterium gebruikt.