Wat is de betekenis van conceptformatie?

2017
2021-03-05
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

conceptformatie

conceptformatie - of begripsvorming. De hoogste vorm van intelligentie bij dieren, waarbij voorwerpen of begrippen een mentale voorstelling krijgen, een begrip, een concept dat abstract is en losstaat van de voorwerpen of begrippen zelf. Daar de meeste dieren geen linguïstische concepten kunnen vormen, spreekt men vaak van prelinguïstische of non-v...

Lees verder