Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

conceptformatie

betekenis & definitie

conceptformatie - of begripsvorming. De hoogste vorm van intelligentie bij dieren, waarbij voorwerpen of begrippen een mentale voorstelling krijgen, een begrip, een concept dat abstract is en losstaat van de voorwerpen of begrippen zelf. Daar de meeste dieren geen linguïstische concepten kunnen vormen, spreekt men vaak van prelinguïstische of non-verbale c.