Wat is de betekenis van compileren aut?

2024-07-18
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

compileren aut

vertalen van een bronprogramma uit de hogere programmeertaal waarin het geschreven is in machinetaal.