Wat is de betekenis van compileren?

2024-06-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

compileren

Het begrip compileren heeft 2 verschillende betekenissen: 1) bijeenbrengen. gegevens, teksten of muziekstukken bijeenbrengen en tot een nieuw geheel samenvoegen. Het voltooid deelwoord gecompileerd wordt vaak als adjectief gebruikt. 2) omzetten. omzetten van broncode naar een computertaal.

2024-06-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

compileren

compileren - Werkwoord 1. (ov) een opeenstapeling maken, een zo volledig mogelijke verzameling aanleggen, gewoonlijk van geschriften of informatie Hij compileerde de losse informatie tot een verslag van de gebeurtenissen van de conferentie. 2. (ov) (informatica) de broncode van een program...

2024-06-20
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Compileren

[Fr. compiler, missch. van Lat. compilare = plunderen] een nieuw boek samenstellen uit gegevens en fragmenten van andere boeken.

2024-06-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Compileren

(kompileren) samenstellen

2024-06-20
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Compileren

bijeenbrengen uit verschillende schrijvers; samenflansen.

2024-06-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Compileren

(compileerde, heeft gecompileerd), (een werk) bijeenbrengen door uit verschillende werken brokstukken samen te voegen.

2024-06-20
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

compileren

samenbrengen, hetgeen in andere boeken of geschritten staat tot een nieuw geheel verenigen.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

compileren

gecompileerd (Fr. [Lat. compilare]: een compilatie maken).