Wat is de betekenis van Communis opinio?

1994
2022-08-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Communis opinio

[Lat.] de publieke opinie, wat iedereen ergens over denkt; het is een communis opinio dat het KNMI alleen het weer van gisteren goed kan voorspellen.

1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Communis opinio

algemeen heersende opvatting

1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Communis opinio

openbare mening.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Communis opinio

(Lat.), algemeen heersende, gangbare mening; gemeenschappelijke mening, b.v. van rechtsgeleerden, de overeenstemming in de leer van de schrijvers en de jurisprudentie.

1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Communis Opinio

(Lat.), alg. opvatting, alg. gevoelen.

1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

communis opinio

(Lat.) v. het algemeen gevoelen, de algemene mening of opvatting.

1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

communis opinio

v. (Lat. algemene opvatting, publieke mening).