Wat is de betekenis van sensus communis?

1994
2021-11-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sensus communis

[Lat] het gezonde verstand, het algemeen gevoelen.

1955
2021-11-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Sensus communis

gezond verstand.

1948
2021-11-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

sensus communis

(Lat.) gezond verstand.