2020-04-07

Communicatieplan

Een communicatieplan is een strategische uitwerking van het communicatiebeleid van een organisatie.

2020-04-07

Communicatieplan

Het maken van een communicatieplan als onderdeel van een projectplan voor new business planning veronderstelt dat een specifiek communicatieprobleem bestaat dat opgelost moet worden teneinde het project te kunnen laten slagen. Dat is maar ten dele waar. Op zich kan prima een goed plan gemaakt worden door een team dat volstrekt solitair en zonder enige communicatie vooraf, tijdens of na afronding van het project opereert. Wat in dat geval echter resteert, is een hoeveelheid papier of presentaties...

2020-04-07

communicatieplan

Plan waarin het bedrijf opstelt hoe, waar en waarom en met wie het communiceert.

2020-04-07

Communicatieplan

Communicatieplan is een plan waarin is vastgelegd welke informatie op welk moment moet worden gegeven aan wie en door wie.